آموزش زبان آلمانی - صدادانلود


آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی - اسم

آموزشی
کمی بیشتر راجع به مبحث اسم بخونیم. گفتیم تمام اسامی، یک جنس و به تبعش یک آرتیکل دارن: مذکر، مونث، خنثی. der , die , das این ها آرتیکل های مشخص هستند یعنی وقت...

worauf و womit آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی- فرق میان

آموزشی
worauf و womit آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی- فرق میان

Cariآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-کریسمس همراه با خانواده

آموزشی
Cariآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-کریسمس همراه با خانواده

to hear و to listen آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-تفاوت افعال

آموزشی
to hear و to listen آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-تفاوت افعال

schenkenآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-فعل و هم خانواده

آموزشی
schenkenآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-فعل و هم خانواده

افعال با داتیو و آکوزاتیو آموزش زبان آلمانی

آموزشی
سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشه . این ویدیو در رابطه با افعال با داتیو و آکوزاتیو است . امیدوارم براتون مفید باشه

آموزش زبان آلمانی - بخش چهارم اعداد

آموزشی
ادامه اعداد در زبان آلمانی(اعداد بین 30 تا 90): 30 dreißig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig . ️ دقت کنید که اعدا...

gehenآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-بیست جمله با فعل

آموزشی
gehenآموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-بیست جمله با فعل

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( خرید لباس )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( خرید لباس )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( صفت فاعلی )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( صفت فاعلی )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( فعل برتر آلمانی )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی( فعل برتر آلمانی )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( بیست جمله با فعل gehen )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( بیست جمله با فعل gehen )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فعل و هم خانواده schenken )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فعل و هم خانواده schenken )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( کریسمس همراه با خانواده )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( کریسمس همراه با خانواده )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( بیست جمله با فعل )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( بیست جمله با فعل )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فعل و هم خانواده )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فعل و هم خانواده )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( تفاوت افعال to hear و to listen )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( تفاوت افعال to hear و to listen )

آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فرق میان worauf و womit )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | آموزش تصویری زبان آلمانی ( فرق میان worauf و womit )

آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی- صفت فاعلی

آموزشی
آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی- صفت فاعلی

آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-بیست جمله با فعل gehen

آموزشی
آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-بیست جمله با فعل gehen

آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-نحوه بیان خستگی

آموزشی
آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-نحوه بیان خستگی

آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-ترکیب اسم و فعل

آموزشی
آموزش زبان آلمانی-آموزش تصویری زبان آلمانی-ترکیب اسم و فعل

آموزش زبان آلمانی - مبحث اسم

آموزشی
تو پست امروز میخوایم کمی به مبحث اسم در زبان آلمانی بپردازیم. اسم به کلمه‌ای گفته میشه که باهاش انسان یا غیرانسان رو خطاب میکنیم؛ اسامی در زبان آلمانی ب...

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( خوشحال کردن افراد )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( خوشحال کردن افراد )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( سرگرمی مورد علاقه )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( سرگرمی مورد علاقه )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( حالات ساده )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( حالات ساده )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( سوال پرسیدن )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( سوال پرسیدن )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( نحوه بیان خستگی )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( نحوه بیان خستگی )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی( 100 فعل برتر آلمانی)

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی( 100 فعل برتر آلمانی)

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( آموزش پیشرفته )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( آموزش پیشرفته )

آموزش زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی | مکالمه آلمانی ( مکالمه با آلمانی ها )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی | مکالمه آلمانی ( مکالمه با آلمانی ها )

آموزش زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی | مکالمه آلمانی ( آموزش ساده زبان آلمانی )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی | مکالمه آلمانی ( آموزش ساده زبان آلمانی )

آموزش زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی | مکالمه آلمانی ( ماهیگیری کردن )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی | مکالمه آلمانی ( ماهیگیری کردن )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی (چهار اشتباه یادگیری)

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی (چهار اشتباه یادگیری)

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی (ساخت جمله با افعال)

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی (ساخت جمله با افعال)

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی (100 فعل برتر آلمانی)

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی (100 فعل برتر آلمانی)

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( وعده های غذایی )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( وعده های غذایی )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( ضمایر ملکی )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( ضمایر ملکی )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( پیشنهاد انجام کار )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( پیشنهاد انجام کار )

آموزش زبان آلمانی - زبان بدن

آموزشی
راجع به زبان بدن چیزی می دونید؟ . خیلی از کسانی که در آزمونهای زبان بین المللی شرکت می کنند ؛ علیرغم دانش بالا نمی توانند در امتحانات، عملکرد خوبی داشته باشن...

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( افعال هم خانواده )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( افعال هم خانواده )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( مقایسه افعال )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( مقایسه افعال )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( انجام دادن کار )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( انجام دادن کار )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی (افعال با حرف اضافه)

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی (افعال با حرف اضافه)

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( روان صحبت کردن )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( روان صحبت کردن )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( معاینه شفاهی )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( معاینه شفاهی )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( 3 سایز لباس )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( 3 سایز لباس )

آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( پیدا کردن دوست )

آموزشی
آموزش زبان آلمانی | مکالمه زبان آلمانی | دستور زبان آلمانی ( پیدا کردن دوست )
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال