آموزش شنا - صدادانلود


آموزش شنا

آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-آموزش حرکات شنا در کنار استخر

آموزشی
آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-آموزش حرکات شنا در کنار استخر

آموزش شناسایی واگرایی با مکدی مولتی تایم

آموزشی
آموزش شناسایی واگرایی با مکدی مولتی تایم

آموزش شنا به زبان فارسی - شنا کردن - آموزش پروانه دریاچه

آموزشی
آموزش شنا به زبان فارسی - شنا کردن - آموزش پروانه دریاچه

آموزش شنا کودکان

ورزشی
آموزش شنا کودکان

آموزش مقدماتی شنا-اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-تمرین شنا کرال پشت بیرون از استخر

آموزشی
آموزش مقدماتی شنا-اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-تمرین شنا کرال پشت بیرون از استخر

آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-آموزش پروانه دریاچه

آموزشی
آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-آموزش پروانه دریاچه

آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه - آموزش شنا غورباقه

آموزشی
آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه - آموزش شنا غورباقه

آموزش شنا به زبان فارسی - شنا کردن - تشویق و راهنمایی کودک تا ماهگی به شنا

آموزشی
آموزش شنا به زبان فارسی - شنا کردن - تشویق و راهنمایی کودک تا ماهگی به شنا

آموزش شنا به زبان فارسی - شنا کردن - آموزش حرکات شنا در کنار استخر

آموزشی
آموزش شنا به زبان فارسی - شنا کردن - آموزش حرکات شنا در کنار استخر

آموزش شنا به زبان فارسی - شنا کردن - آموزش شنا کردن کرال سینه

آموزشی
آموزش شنا به زبان فارسی - شنا کردن - آموزش شنا کردن کرال سینه

آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-تمرین شنا قورباغه بیرون از استخر

آموزشی
آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-تمرین شنا قورباغه بیرون از استخر

آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا-زمان بازیابی ضربه در شنا غورباقه

آموزشی
آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا-زمان بازیابی ضربه در شنا غورباقه

آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا-سه نکته برای بهبود سرعت در شنا

آموزشی
آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا-سه نکته برای بهبود سرعت در شنا

آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-تشویق و راهنمایی کودک تا ماهگی به شنا

آموزشی
آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-تشویق و راهنمایی کودک تا ماهگی به شنا

آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-زمان چرخش پشت بازو

آموزشی
آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-زمان چرخش پشت بازو

آموزش شنا سوئدی

ورزشی
آموزش شنا سوئدی

آموزش شناغریق نجاتی (روش های مختلف استفاده ازتخته بادی نجات)

آموزشی
آموزش شناغریق نجاتی (روش های مختلف استفاده ازتخته بادی نجات)

آموزش شناسایی سایت های اسکم بیت کوین بررسی سایت شیبا لیمیت

آموزشی
آموزش شناسایی سایت های اسکم بیت کوین بررسی سایت شیبا لیمیت

آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق-آموزش شنا-( برگشت سالتو در شنا )

آموزشی
آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق-آموزش شنا-( برگشت سالتو در شنا )

آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا-آموزش شنا کردن کرال سینه

آموزشی
آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا-آموزش شنا کردن کرال سینه

آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-زمان بازیابی ضربه در شنا غورباقه

آموزشی
آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-زمان بازیابی ضربه در شنا غورباقه

آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-تشویق و راهنمایی کودک به شنا

آموزشی
آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه-تشویق و راهنمایی کودک به شنا

آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه- کنترل نفس در حالت شنا

آموزشی
آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا قورباغه- کنترل نفس در حالت شنا

آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-چهار تمرین تنفس برای مبتدیان

آموزشی
آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-چهار تمرین تنفس برای مبتدیان

آموزش شنا - شنا به کودکان - شنا پروانه - آموزش سریع تر شنا غورباقه

آموزشی
آموزش شنا - شنا به کودکان - شنا پروانه - آموزش سریع تر شنا غورباقه

آموزش غریق نجات- فنون نجات غریق -آموزش شنا -( وظایف ناجیان غریق )

آموزشی
آموزش غریق نجات- فنون نجات غریق -آموزش شنا -( وظایف ناجیان غریق )

آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا غورباقه با استفاده از پدال

آموزشی
آموزش مقدماتی شنا -اموزش شنا-آموزش شنا غورباقه با استفاده از پدال

آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا-چهار تمرین تنفس برای مبتدیان

آموزشی
آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا-چهار تمرین تنفس برای مبتدیان

آموزش مقدماتی شنا -آموزش شنا قورباغه-آموزش شنا پروانه سطح مبتدی تا متوسطه

آموزشی
آموزش مقدماتی شنا -آموزش شنا قورباغه-آموزش شنا پروانه سطح مبتدی تا متوسطه

آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا-شنا قورباغه-سه تمرین تنفس در شنا

آموزشی
آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا-شنا قورباغه-سه تمرین تنفس در شنا

آموزش غریق نجات- فنون نجات غریق -آموزش شنا-( احیای قلبی شخص مسدوم شده )

آموزشی
آموزش غریق نجات- فنون نجات غریق -آموزش شنا-( احیای قلبی شخص مسدوم شده )

آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا--آموزش های شنا کرال پشت

آموزشی
آموزش شنا برای کودکان-اموزش مقدماتی شنا--آموزش های شنا کرال پشت

آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-آموزش شنا کردن کرال سینه

آموزشی
آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-آموزش شنا کردن کرال سینه

دبستان رویش ـ آموزش شناخت اشکال هندسی ـ ریاضی دوم

آموزشی
دبستان رویش ـ آموزش شناخت اشکال هندسی ـ ریاضی دوم

آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-آموزش های شنا کرال پشت

آموزشی
آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-آموزش های شنا کرال پشت

آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه- آموزش پروانه دریاچه

آموزشی
آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه- آموزش پروانه دریاچه

آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-تمرین شنا کرال پشت بیرون از استخر

آموزشی
آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-تمرین شنا کرال پشت بیرون از استخر

آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق-آموزش شنا-( غوطه ور شدن در آب ( فلوتینگ ) )

آموزشی
آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق-آموزش شنا-( غوطه ور شدن در آب ( فلوتینگ ) )

آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق-آموزش شنا -( اصول کار غریق نجات )

آموزشی
آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق-آموزش شنا -( اصول کار غریق نجات )

آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق -آموزش شنا- ( وظایف کمک منجی غریق )

آموزشی
آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق -آموزش شنا- ( وظایف کمک منجی غریق )

آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-تمرین شنا قورباغه بیرون از استخر

آموزشی
آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-تمرین شنا قورباغه بیرون از استخر

آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-آموزش شنا غورباقه با استفاده از پدال

آموزشی
آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-آموزش شنا غورباقه با استفاده از پدال

آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق -آموزش شنا- (تعریف انواع منجی غریق (ناجی غریق))

آموزشی
آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق -آموزش شنا- (تعریف انواع منجی غریق (ناجی غریق))

آموزش شنا - شنا به کودکان - شنا پروانه - شنا قورباغه - آموزش شنا غورباقه

آموزشی
آموزش شنا - شنا به کودکان - شنا پروانه - شنا قورباغه - آموزش شنا غورباقه

آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-سه تمرین تنفس در شنا

آموزشی
آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-سه تمرین تنفس در شنا

آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق -آموزش شنا- ( وظایف مدیران اماکن آبی )

آموزشی
آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق -آموزش شنا- ( وظایف مدیران اماکن آبی )

آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق -آموزش شنا- ( تکنیک شیرجه غریق نجات )

آموزشی
آموزش غریق نجات-فنون نجات غریق -آموزش شنا- ( تکنیک شیرجه غریق نجات )

آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-آموزش حرکات شنا در کنار استخر

آموزشی
آموزش شنا-شنا به کودکان-شنا پروانه-شنا قورباغه-آموزش حرکات شنا در کنار استخر
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال