آموزش فیزیک - صدادانلود


آموزش فیزیک

آموزش فیزیک دهم_ فصل4 دما و گرما_ تغییر حالت ماده2 (تبخیر و میعان)

آموزشی
تدریس به همراه پاسخ به پرسشها و فعالیتهای کتاب و حل مساله از گرمای تبخیر و میعان

آموزش فیزیک یازدهم فصل مغناطیس با دکتر مجتبی آزاد

آموزشی
آموزش فیزیک یازدهم فصل مغناطیس با دکتر مجتبی آزاد

آموزش فیزیک اتمی - معادله ریدبرگ - طیف بالمر لیمان بالمر - جلسه سوم

آموزشی
در این جلسه از آموزش تصویری فیزیک دوازدهم فصل چهارم ( فیزیک اتمی و هسته‌ای) : کاملا با معادله ریدبرگ آشنا می‌شوید طیف های لیمان بالمر پاشن براکت و...

آموزش فیزیک اتمی و هسته ای - فصل چهارم فیزیک دوازدهم - قسمت اول

آموزشی
در این ویدیو مفاهیم اولیه فیزیک اتمی و هسته ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. آموزش به زبان ساده مفاهیم فصل چهارم فیزیک اتمی و هسته‌ای ( فیزیک جدید&zwnj...

آموزش فیزیک 1 ( دهم ) تست فصل 2 - قسمت 4

آموزشی
آموزش فیزیک 1 ( دهم ) تست فصل 2 - قسمت 4

آموزش فیزیک کنکور، تست کنکور 95، فیزیک دهم فشار

آموزشی
آموزش فیزیک کنکور، تست کنکور 95، فیزیک دهم فشار

آموزش فیزیک 2- مبحث برآیند نیروهای الکتریکی برای بارهای واقع در صفحه

آموزشی
آموزش فیزیک 2- مبحث برآیند نیروهای الکتریکی برای بارهای واقع در صفحه

آموزش فیزیک پایه یازدهم مبحث جریان الکتریکی | مهندس مسعودی

آموزشی
آموزش فیزیک پایه یازدهم مبحث جریان الکتریکی | مهندس مسعودی

آموزش فیزیک 2- فصل دوم - قسمت 4

آموزشی
آموزش فیزیک 2- فصل دوم - قسمت 4

آموزش فیزیک دوازدهم فصل۲ جلسه دوم

آموزشی
آموزش فیزیک دوازدهم فصل۲ جلسه دوم

آموزش فیزیک، تست کنکور 97، فیزیک دهم چگالی

آموزشی
آموزش فیزیک، تست کنکور 97، فیزیک دهم چگالی

آموزش فیزیک 2- فصل دوم - قسمت 2

آموزشی
آموزش فیزیک 2- فصل دوم - قسمت 2

کشش سطحی (آموزش فیزیک به زبان ساده)

آموزشی
کشش سطحی ویژگی ای از مایعات است که باعث می‌شود سطح مایع مثل یک پوسته تحت کشش رفتار کند.

آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل دوم، صفحات 43تا 44، اصل برنولی

آموزشی
آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل دوم، صفحات 43تا 44، اصل برنولی

آموزش فیزیک یک ریاضی، پایه دهم، فصل دوم، صفحات 43تا 44، اصل برنولی

آموزشی
آموزش فیزیک یک ریاضی، پایه دهم، فصل دوم، صفحات 43تا 44، اصل برنولی

آموزش فیزیک یازدهم-قانون اهم-مدرس محمد طالب

آموزشی
فیزیک 2 فصل (2) جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم مشترک رشته ریاضی و تجربی

آموزش فیزیک دو ریاضی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 10 تا 12، میدان الکتریکی

آموزشی
آموزش فیزیک دو ریاضی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 10 تا 12، میدان الکتریکی

آموزش فیزیک دو تجربی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 10 تا 11، میدان الکتریکی

آموزشی
آموزش فیزیک دو تجربی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 10 تا 11، میدان الکتریکی

آموزش فیزیک دو ریاضی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 8 تا 10، اصل برهم نهی

آموزشی
آموزش فیزیک دو ریاضی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 8 تا 10، اصل برهم نهی

آموزش فیزیک دو تجربی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 5 تا 7، قانون کولن

آموزشی
آموزش فیزیک دو تجربی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 5 تا 7، قانون کولن

آموزش فیزیک دوریاضی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 5 تا 8، قانون کولن

آموزشی
آموزش فیزیک دوریاضی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 5 تا 8، قانون کولن

آموزش فیزیک یازدهم تجربی فصل اول جلسه هفتم ( فرج زاده )

آموزشی
آموزش فیزیک یازدهم تجربی فصل اول جلسه هفتم ( فرج زاده )

آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل دوم، صفحات 33 تا 37، محاسبه فشار در شاره ها

آموزشی
آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل دوم، صفحات 33 تا 37، محاسبه فشار در شاره ها

آموزش فیزیک دو تجربی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 3 تا 5، پایستگی و کوانتیده

آموزشی
آموزش فیزیک دو تجربی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 3 تا 5، پایستگی و کوانتیده

آموزش فیزیک دوریاضی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 3 تا 5، پایستگی و کوانتیده

آموزشی
آموزش فیزیک دوریاضی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 3 تا 5، پایستگی و کوانتیده

آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل دوم، صفحات 32 تا 33، فشار در شاره ها

آموزشی
آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل دوم، صفحات 32 تا 33، فشار در شاره ها

آموزش فیزیک دو ریاضی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 1 تا 3، بار الکتریکی

آموزشی
آموزش فیزیک دو ریاضی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 1 تا 3، بار الکتریکی

آموزش فیزیک دو تجربی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 1 تا 3، بار الکتریکی

آموزشی
آموزش فیزیک دو تجربی، پایه یازدهم، فصل اول، صفحات 1 تا 3، بار الکتریکی

آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 23 تا 28، حالت های ماده

آموزشی
آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 23 تا 28، حالت های ماده

آموزش فیزیک یک ریاضی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 7 تا 14، یکاها

آموزشی
آموزش فیزیک یک ریاضی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 7 تا 14، یکاها

آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 7 تا 14، یکاها

آموزشی
آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 7 تا 14، یکاها

آموزش فیزیک یک ریاضی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 14 تا 16، اندازه گیری و دقت وسایل

آموزشی
آموزش فیزیک یک ریاضی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 14 تا 16، اندازه گیری و دقت وسایل

آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 14 تا 16، اندازه گیری و دقت وسایل

آموزشی
آموزش فیزیک یک تجربی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 14 تا 16، اندازه گیری و دقت وسایل

آموزش فیزیک یک ریاضی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 5 تا 6، مدل سازی در فیزیک

آموزشی
آموزش فیزیک یک ریاضی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 5 تا 6، مدل سازی در فیزیک

آموزش فیزیک یک ریاضی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 1 تا 4، فیزیک: دانش بنیادی

آموزشی
آموزش فیزیک یک ریاضی، پایه دهم، فصل اول، صفحات 1 تا 4، فیزیک: دانش بنیادی

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 15

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 15

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 16

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 16

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 12

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 12

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 13

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 13

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 6

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 6

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل سوم قسمت 19

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل سوم قسمت 19

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 2

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل چهارم قسمت 2

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل سوم قسمت 8

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل سوم قسمت 8

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل دوم قسمت 8

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل دوم قسمت 8

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل دوم قسمت 9

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل دوم قسمت 9

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل دوم قسمت 7

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل دوم قسمت 7

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل اول قسمت 8

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل اول قسمت 8

آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل اول قسمت 9

آموزشی
آموزش فیزیک دبیرستان دوازدهم تجربی و ریاضی فصل اول قسمت 9
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال