آموزش قرآن - صدادانلود


آموزش قرآن

آموزش قرآن چهارم ابتدایی درس نهم قرائت سوره بقره آیات 253 تا 256

آموزشی
آموزش قرآن چهارم ابتدایی درس نهم قرائت سوره بقره آیات 253 تا 256

آموزش قرآن_قسمت بیست و نهم

مذهبی
آموزش قرآن چهار‌شنبه بیست و نهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ اردیبهشت

آموزش قرآن دوم ابتدایی درس13- اردیبهشت 1400 - حضرتی

آموزشی
قرآن پایه دوم دبستان صفحه 85 قرآن پایه دوم دبستان صفحه 86 قرآن پایه دوم دبستان صفحه 87 قرآن پایه دوم دبستان صفحه 88 قرآن پایه دوم دبستان صفحه 89 قرآن پایه دو...

آموزش قرآن_ قسمت بیست و هشتم

مذهبی
آموزش قرآن سه‌شنبه بیست و هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ اردیبهشت

آموزش قرآن_ قسمت بیست و هفتم

مذهبی
آموزش قرآن دو‌شنبه بیست و هفتم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ اردیبهشت

آموزش قرآن پایه هشتم/درس۱۲/استاد دورباش/دبیرستان غیردولتی انتخاب اندیمشک

آموزشی
آموزش قرآن پایه هشتم/درس۱۲/استاد دورباش/دبیرستان غیردولتی انتخاب اندیمشک

آموزش قرآن پایه هفتم/درس۱۲/استاد دورباش/دبیرستان غیردولتی انتخاب اندیمشک

آموزشی
آموزش قرآن پایه هفتم/درس۱۲/استاد دورباش/دبیرستان غیردولتی انتخاب اندیمشک

آموزش قرآن_ بیست و پنجم رمضان

مذهبی
آموزش قرآن شنبه بیست و پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ اردیبهشت

آموزش قرآن سوم دبستان - صفحه ی 109

آموزشی
آموزش قرآن سوم دبستان - صفحه ی 109

آموزش های علی کوچولو - آموزش قرآن کودکان - روان خوانی -درس هشتم

آموزشی
آموزش های علی کوچولو - آموزش قرآن کودکان - روان خوانی -درس هشتم-الف ناخوانا

آموزش های علی کوچولو - آموزش قرآن کودکان - روان خوانی -درس چهارم

آموزشی
آموزش های علی کوچولو - آموزش قرآن کودکان - روان خوانی -درس چهارم-اقلاب

آموزش های علی کوچولو - آموزش قرآن کودکان - روان خوانی -درس دوم -بخش دوم

آموزشی
آموزش های علی کوچولو - آموزش قرآن کودکان - روان خوانی -درس دوم -بخش دوم--

آموزش قرآن_ قسمت بیست و دوم

مذهبی
آموزش قرآن ‌چهار‌شنبه بیست و دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ اردیبهشت

آموزش قرآن کلاس ششم - صفحه 95 سوره مبارکه صف

آموزشی
کتابتان و صفحه 95 آنرا باز کنید با دقت گوش بدهید و خط ببرید و با صدای بلند همراهش بخوانید... تمرین و تکرار فراموش نشود.

آموزش قرآن- قسمت بیست و یکم

مذهبی
آموزش قرآن ‌سه‌شنبه بیست و یکم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ اردیبهشت

آموزش قرآن سوم ابتدایی: انس با قرآن4 سوره اسراء آيات 21 تا 27

آموزشی
آموزش قرآن سوم ابتدایی: انس با قرآن4 سوره اسراء آيات 21 تا 27

آموزش قرآن صفحه ی 97 ( داستان باغی میان آتش ) ، کتاب قرآن ، کلاس دوم وحدت

آموزشی
آموزش قرآن صفحه ی 97 ( داستان باغی میان آتش ) ، کتاب قرآن ، کلاس دوم وحدت

آموزش قرآن_قسمت نوزدهم

مذهبی
آموزش قرآن ‌یک‌شنبه نوزاهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ اردیبهشت

آموزش قرآن سوم دبستان - صفحه ی 103

آموزشی
آموزش قرآن سوم دبستان - انس با قرآن شماره 12 - صفحه ی 103 - آیات 40 تا 51 سوره شعراء - آموزگار: ابوالفضل محمدی - مدرسه غیرانتفاعی فطرت اصفهان

آموزش قرآن_ قسمت هجدهم

مذهبی
آموزش قرآن ‌شنبه هجدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اردیبهشت

آموزش قرآن-قسمت پانزدهم

مذهبی
آموزش قرآن ‌چهار‌شنبه پانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ اردیبهشت

آموزش قرآن ششم - صفحه 92 و 93 آیات سوره ممتحنه و سوره صف

آموزشی
با دقت فایل را ببینید و همراهش با صدای بلند بخوانید. نگاه کردن کافی نیست حتما با صدای بلند باید همراهش بخوانید.

آموزش قرآن- روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

مذهبی
آموزش قرآن ‌سه‌شنبه چهاردهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ اردیبهشت

آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی - سوره بقره - صفحه 120 - آیات 79 تا 83

آموزشی
آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی - سوره بقره - صفحه 120 - آیات 79 تا 83 - توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی - صفحه 122 - پیام قرآنی - سوره بقره

آموزشی
آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی - صفحه 122 - پیام قرآنی - سوره بقره - توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی - سوره بقره - صفحه 120

آموزشی
آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی - سوره بقره - صفحه 120 - توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزش قرآن صفحه ی 89 و 90 سوم دبستان

آموزشی
آموزش قرآن صفحه ی 89 و 90 سوم دبستان - آموزگار: ابوالفضل محمدی - مدرسه غیرانتفاعی فطرت اصفهان

کلاس های آنلاین آموزش قرآن کریم

مذهبی
کلاس های آنلاین آموزش قرآن کریم

آموزش قرآن پایه هفتم/درس۱۱/استاددورباش/دبیرستان غیردولتی انتخاب اندیمشک

آموزشی
آموزش قرآن پایه هفتم/درس۱۱/استاددورباش/دبیرستان غیردولتی انتخاب اندیمشک

آموزش قرآن پایه هشتم/درس۱۱/استاددورباش/دبیرستان غیردولتی انتخاب اندیمشک

آموزشی
آموزش قرآن پایه هشتم/درس۱۱/استاددورباش/دبیرستان غیردولتی انتخاب اندیمشک

آموزش قرآن پایه نهم/درس۱۱/استاددورباش/دبیرستان غیردولتی انتخاب اندیمشک

آموزشی
آموزش قرآن پایه نهم/درس۱۱/استاددورباش/دبیرستان غیردولتی انتخاب اندیمشک

آموزش قرآن، روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

مذهبی
آموزش قرآن ‌یک‌شنبه دوازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ اردیبهشت @farhangi_setad

فعالیت آموزشی پایه ی ششم- آموزش قرآن- پیش دبستانی و دبستان نوید صالحین

آموزشی
فعالیت آموزشی پایه ی ششم- آموزش قرآن- پیش دبستانی و دبستان نوید صالحین

آموزش قرآن- روز یازدهم ماه مبارک رمضان

مذهبی
آموزش قرآن شنبه یازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ اردیبهشت @farhangi_setad

آموزش قرآن، الفبای زبان قرآنی

مذهبی
آموزش قرآن جمعهدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲۱۴۰۰/۰۲/۰۳ اردیبهشت@farhangi_setad

آموزش قرآن کلاس چهارم - صفحه 89 سوره مبارکه یوسف

آموزشی
آموزش قرآن کلاس چهارم - صفحه 89 سوره مبارکه یوسف

آموزش قرآن ـ حمید خواجوی ـ پایه نهم ـ آزمون میان نوبت دوّم ـ اسفند 1399 .

آموزشی
آموزش قرآن ـ حمید خواجوی ـ پایه نهم ـ بررسی و تحلیل سؤالات آزمون میان نوبت دوّم ـ اسفند 1399 .

آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی - صفحه 120- انس با قران در خانه

آموزشی
آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی - صفحه 120- انس با قران در خانه - توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی - صفحه 116 و 117 - قصه آیه ها - صبح پیروزی

آموزشی
آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی - صفحه 116 و 117 - قصه آیه ها - صبح پیروزی - توسط خانم فاطمه علیزاده

آموزش قرآن - قسمت هشتم

مذهبی
آموزش قرآن - قسمت هشتم چهار‌شنبه هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ اردیبهشت @farhangi_setad

آموزش قرآن کلاس پنجم - صفحه 103 سوره مبارکه انبیاء

آموزشی
کتابهایتان را باز کنید- با دقت فایل را گوش بدهید، خط ببرید و حتما حتما با صدای بلند همراهش بخوانید. نگاه کردن فایده ندارد حتما همراه خواندن معلم شما هم با صد...

آموزش قرآن سوم ابتدایی: انس با قرآن3 سوره ابراهيم آيات 35 تا 38

آموزشی
آموزش قرآن سوم ابتدایی: انس با قرآن3 سوره ابراهيم آيات 35 تا 38

آموزش قرآن- احکام نون ساکن و تنوین

مذهبی
آموزش قرآن- احکام نون ساکن و تنوین

آموزش قرآن (سوره ی فلق ).آموزگار:خانم سمیرا اسحاقی. دبستان امام حسین(ع)سرایان

آموزشی
آموزش قرآن (سوره ی فلق ).آموزگار:خانم سمیرا اسحاقی. دبستان امام حسین(ع)سرایان

آموزش قرآن- صفات فرعی

مذهبی
آموزش قرآن- صفات فرعی

آموزش قرآن کلاس چهارم - صفحه 88 سوره مبارکه جمعه

آموزشی
سلام به پسرهای گل و قرآنی کلاس چهارم کلاس آموزش آفلاین امروز شروع شده بچه ها ... سریع بروید و صفحه 88کتاب قرآن تون - سوره مبارکه جمعه - را باز کنید و با دقت...

آموزش های علی کوچولو - آموزش قرآن کودکان - روخوانی - درس چهارم

آموزشی
آموزش های علی کوچولو - آموزش قرآن کودکان - روخوانی - درس چهارم آموزش تشدید

آموزش های علی کوچولو - آموزش قرآن کودکان - روخوانی - درس پنجم

آموزشی
آموزش های علی کوچولو - آموزش قرآن کودکان - روخوانی - درس پنجم آموزش مد
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال