تلاوت زیبا - صدادانلود


تلاوت زیبا

تلاوت زیبای قرآن | تلاوت دلنشین سوره الرحمن قاری عبدالرحن العوسی

مذهبی
قاری عبدالرحمن العوسی mp3 زندگینامه قاری عبدالرحمن العوسی قاری عبدالرحمن العوسی سوره یاسین سوره الرحمن شیخ سدیس دانلود کل قران با صدای عبدالرحمن العوسی سوره ...

تلاوت بسیار زیبای - استاد محمد اللیثی / تلاوت زیبای قرآن

مذهبی
تلاوت بسیار زیبای - استاد محمد اللیثی / تلاوت زیبای قرآن

تلاوت زیبای قرآن خانه خدا مکه مدینه قرآن / قاری زیبا الله شیخ سدیس

مذهبی
تلاوت زیبای قرآن خانه خدا مکه مدینه قرآن / قاری زیبا الله شیخ سدیس

تلاوت زیبای سوره هود-- عبدالعزیز سحیم/ تلاوت بسیار زیبا و دلنشین قرآن

مذهبی
تلاوت زیبای سوره هود-- عبدالعزیز سحیم/ تلاوت بسیار زیبا و دلنشین قرآن

تلاوت زیبای قرآن_سوره مریم - تلاوت دلنشین و شنیدنی قرآن

مذهبی
تلاوت کامل سوره مریم تلاوت سوره مریم تلاوت کامل سوره مریم صوتی تلاوت سوره مریم عبدالباسط تلاوت سوره مریم عبدالباسط در مسجد اموی تلاوت کامل سوره مریم عبدالباس...

کلیپ قرآنی زیبا ، تلاوت زیبای آیت الکرسی

مذهبی
کلیپ قرآنی زیبا ، تلاوت زیبای آیت الکرسی

کلیپ قرآن تلاوت زیبای آیت الکرسی

مذهبی
کلیپ قرآن تلاوت زیبای آیت الکرسی

بهترین تلاوت / بهترین تلاوت قرآن / تلاوت زیبای قرآن جدید

مذهبی
بهترین تلاوت تاریخ بهترین تلاوت های قران دانلود تلاوت قرآن با صوت زیبا بهترین صوت های قرآن دانلود تلاوت های زیبا و دلنشین بهترین تلاوت جهان بهترین صدای قاری ...

تلاوت زیبای سورۀ الکهف با صدای عبدالکبیر حیدری / تلاوت بسیار زیبای قرآن

مذهبی
تلاوت زیبای سورۀ الکهف با صدای عبدالکبیر حیدری / تلاوت بسیار زیبای قرآن

کلیپ قرآنی سوره ضُحی با تلاوت زیبای عبدالباسط

مذهبی
کلیپ قرآنی سوره ضُحی با تلاوت زیبای عبدالباسط

تلاوت زیبای قاری نوجوان آقای سینا فتحی

مذهبی
تلاوت زیبای سوره مبارکه بلد توسط قاری نوجوان آقای سینا فتحی در جلسه نخبگان قرآنی مشهد ( تابستان ۱۴۰۰ )

تلاوت زیبای محمد لیثی سوره های ملک و قلم اجرا شده در مسجد نور العباسیه مصر

مذهبی
تلاوت زیبای محمد لیثی سوره های ملک و قلم اجرا شده در مسجد نور العباسیه مصر

تلاوت زیبا چهار قل و سوره های نصر و مسد

مذهبی
تلاوت زیبا چهار قل و سوره های نصر و مسد

تلاوت شنیدنی قرآن / تلاوت زیبای ادریس ابکر که بر روح تاثیر دارد با ترجمه دری

مذهبی
تلاوت قران با صدای شیخ ادریس ابکر دانلود سوره واقعه ادریس ابکر کل قرآن ترتیل ادریس ابکر سوره یاسین با صدای ادریس ابکر دانلود سوره فرقان ادریس ابکر دانلود سور...

آیات بسیار زیبای قرآن کریم با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
آیات بسیار زیبای قرآن کریم با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

تلاوت زیبای عبدالباسط (و اذا سألک عبادی...)

مذهبی
تلاوت زیبای عبدالباسط (و اذا سألک عبادی...)

سوره زلزال با تلاوت زیبای استاد محمدصدیق منشاوی

مذهبی
سوره زلزال با تلاوت زیبای استاد محمدصدیق منشاوی

سوره زلزله با تلاوت زیبای عمر هشام العربی

مذهبی
سوره زلزله با تلاوت زیبای عمر هشام العربی

سوره کهف (کامل) با تلاوت زیبای اسلام صبحی

مذهبی
سوره کهف (کامل) با تلاوت زیبای اسلام صبحی

قصار السور (سوره های کوتاه قرآن) با تلاوت زیبای شیخ محمود شحات انور

مذهبی
قصار السور (سوره های کوتاه قرآن) با تلاوت زیبای شیخ محمود شحات انور

سوره انشراح با تلاوت زیبای عمرهشام العربی کاری از المعراج استودیو

مذهبی
سوره انشراح با تلاوت زیبای عمرهشام العربی کاری از المعراج استودیو

ترتیل سوره ملک با تلاوت زیبای شیخ محمود شحات انور

مذهبی
ترتیل سوره ملک با تلاوت زیبای شیخ محمود شحات انور

قصار السور با تلاوت زیبای شیخ محمود شحات انور

مذهبی
قصار السور با تلاوت زیبای شیخ محمود شحات انور

سوره شرح با تلاوت زیبای ماهر المعیقلی

مذهبی
سوره شرح با تلاوت زیبای ماهر المعیقلی

ترتیل سوره واقعه با تلاوت زیبای شیخ محمود شحات انور

مذهبی
ترتیل سوره واقعه با تلاوت زیبای شیخ محمود شحات انور

سوره انشراح (شرح) با تلاوت زیبای اسلام صبحی

مذهبی
سوره انشراح (شرح) با تلاوت زیبای اسلام صبحی

سوره واقعه با تلاوت زیبای شیخ محمود شحات انور

مذهبی
سوره واقعه با تلاوت زیبای شیخ محمود شحات انور

عبد الباسط،وضعیت واتساپ،تلاوت زیبای قرآن

مذهبی
عبد الباسط،وضعیت واتساپ،تلاوت زیبای قرآن

603- تلاوت زیبای سعد الغامدی ،سوره کافرون و نصر و مسد، صفحه 603 ،جزء سی30

مذهبی
603- تلاوت زیبای سعد الغامدی ،سوره کافرون و نصر و مسد، صفحه 603 ،جزء سی30

تلاوت زیبای آیات 127 تا 131 سوره مبارکه بقره توسط قرآن آموز نوجوان مبین چاه نورد

مذهبی
تلاوت زیبای آیات 127 تا 131 سوره مبارکه بقره توسط قرآن آموز نوجوان مبین چاه نورد

تلاوت زیبای آیات 18 تا 24 سوره مبارکه الحشر توسط قرآن آموز نوجوان عبدالرزاق سرخ

مذهبی
تلاوت زیبای آیات 18 تا 24 سوره مبارکه الحشر توسط قرآن آموز نوجوان عبدالرزاق سرخ

سوره بقره با تلاوت زیبای طارق محمد

مذهبی
سوره بقره با تلاوت زیبای طارق محمد

سوره شمس با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره شمس با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

سوره مبارکه لیل با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره مبارکه لیل با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

سوره فجر با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره فجر با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

سوره انسان با تلاوت زیبای طارق محمد

مذهبی
سوره انسان با تلاوت زیبای طارق محمد

تلاوت زیبای استاد مرحوم شیخ شحات محمد انور

مذهبی
تلاوت زیبای استاد مرحوم شیخ شحات محمد انور

سوره زمر با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره زمر با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

سوره نور با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره نور با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

سوره مریم با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره مریم با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

سوره اسرا با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره اسرا با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

سوره انبیا با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره انبیا با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

سوره نحل با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره نحل با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

سوره اعراف با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره اعراف با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

سوره زخرف با تلاوت زیبا استاد عبدالباسط و ترجمه فارسی

مذهبی
سوره زخرف با تلاوت زیبا استاد عبدالباسط و ترجمه فارسی

سوره حج با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره حج با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط

سوره انفال با تلاوت زیبا استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره انفال با تلاوت زیبا استاد عبدالباسط

سوره توبه با تلاوت زیبا استاد عبدالباسط

مذهبی
سوره توبه با تلاوت زیبا استاد عبدالباسط
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال