حجاری - صدادانلود


حجاری

دستگاه حجاری سنگ مدل ناهید

علم و تکنولوژی
نوع مکانیزم سه محور X,Y,Z ابعاد مفید میز کار (کارگیر) 2000 mm * 3000 mm محدوده کاری محور Z 400mm سرعت حرکت محورهای X,Y,Z 10 m/min اسپیندل موتور 6.5 kw / ...

حکاکی روی سنگ | هنر حجاری ( سنگ تراشی شکل صورت )

آموزشی
حکاکی روی سنگ | هنر حجاری ( سنگ تراشی شکل صورت )

حکاکی روی سنگ | هنر حجاری ( .سنگ تراشی تخته ی نگهداری کتاب )

آموزشی
حکاکی روی سنگ | هنر حجاری ( .سنگ تراشی تخته ی نگهداری کتاب )

حکاکی روی سنگ | هنر حجاری ( سنگ تراشی شکل صورت )

آموزشی
حکاکی روی سنگ | هنر حجاری ( سنگ تراشی شکل صورت )

آموزش گوهر تراشی | هنر حجاری ( سنگ تراشی شکل مو )

آموزشی
آموزش گوهر تراشی | هنر حجاری ( سنگ تراشی شکل مو )

آموزش حجاری کاراکتر با زیبراش ZBrush

آموزشی
آموزش حجاری کاراکتر با زیبراش ZBrush

آموزش حجاری صورت در Zbrush و Keyshot

آموزشی
آموزش حجاری صورت در Zbrush و Keyshot

آموزش حجاری کاراکتر در زیبراش Zbrush

آموزشی
آموزش حجاری کاراکتر در زیبراش Zbrush

آموزش حجاری سطح سخت در زیبراش تکنیک های ZBrush

آموزشی
آموزش حجاری سطح سخت در زیبراش تکنیک های ZBrush

آموزش حجاری حیوانات در زیبراش ZBrush

آموزشی
آموزش حجاری حیوانات در زیبراش ZBrush

آموزش سنگ تراشی | گوهر تراشی | هنر حجاری (تخته ی نگهداری کتاب)

آموزشی
آموزش سنگ تراشی | گوهر تراشی | هنر حجاری (تخته ی نگهداری کتاب)

آموزش سنگ تراشی | گوهر تراشی | هنر حجاری (سنگ تراشی شکل صورت)

آموزشی
آموزش سنگ تراشی | گوهر تراشی | هنر حجاری (سنگ تراشی شکل صورت)

آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ های قیمتی | گوهرتراشی | حجاری (کار دستگاه نقطه گذاری)

هنری
آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ های قیمتی | گوهرتراشی | حجاری (کار دستگاه نقطه گذاری)

آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ های قیمتی | گوهرتراشی | حجاری ( محل نگهداری کتاب )

هنری
آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ های قیمتی | گوهرتراشی | حجاری ( محل نگهداری کتاب )

آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ های قیمتی | گوهرتراشی | حجاری ( تراش دست مجسمه )

هنری
آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ های قیمتی | گوهرتراشی | حجاری ( تراش دست مجسمه )

آموزش سنگ تراشی |هنر حجاری |گوهر تراشی |تراش سنگ های قیمتی (طراحی صورت روی سنگ)

آموزشی
آموزش سنگ تراشی |هنر حجاری |گوهر تراشی |تراش سنگ های قیمتی (طراحی صورت روی سنگ)

آموزش سنگ تراشی | هنر حجاری | گوهر تراشی ( ساخت تابلو سنگی در طرح گل )

آموزشی
آموزش سنگ تراشی | هنر حجاری | گوهر تراشی ( ساخت تابلو سنگی در طرح گل )

آموزش سنگ تراشی | گوهرتراشی | حجاری | تراش سنگ های قیمتی ( حکاکی گل رز )

هنری
آموزش سنگ تراشی | گوهرتراشی | حجاری | تراش سنگ های قیمتی ( حکاکی گل رز )

آموزش سنگ تراشی | گوهرتراشی | حجاری | تراش سنگ های قیمتی ( تراش صورت مجسمه )

هنری
آموزش سنگ تراشی | گوهرتراشی | حجاری | تراش سنگ های قیمتی ( تراش صورت مجسمه )

آموزش سنگ تراشی|گوهر تراشی|تراش سنگ های قیمتی|هنر حجاری (یادگیری سنگ تراشی دست)

آموزشی
آموزش سنگ تراشی|گوهر تراشی|تراش سنگ های قیمتی|هنر حجاری (یادگیری سنگ تراشی دست)

آموزش سنگ تراشی |تراش سنگ های قیمتی |هنر حجاری (سنگ تراشی تخته نگهداری کتاب)

آموزشی
آموزش سنگ تراشی |تراش سنگ های قیمتی |هنر حجاری (سنگ تراشی تخته نگهداری کتاب)

آموزش سنگ تراشی | حجاری | گوهرتراشی | تراش سنگ قیمتی ( قفسه نگهداری کتاب )

هنری
آموزش سنگ تراشی | حجاری | گوهرتراشی | تراش سنگ قیمتی ( قفسه نگهداری کتاب )

آموزش سنگ تراشی | حجاری | گوهرتراشی | تراش سنگ قیمتی ( تراش دست مجسمه )

هنری
آموزش سنگ تراشی | حجاری | گوهرتراشی | تراش سنگ قیمتی ( تراش دست مجسمه )

آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهرتراشی | حجاری ( تراش دست مجسمه سنگی )

هنری
آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهرتراشی | حجاری ( تراش دست مجسمه سنگی )

آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهرتراشی | حجاری ( نحوه انتقال الگو روی سنگ )

هنری
آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهرتراشی | حجاری ( نحوه انتقال الگو روی سنگ )

آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهرتراشی | حجاری ( کار با دستگاه نقطه گذاری )

هنری
آموزش سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهرتراشی | حجاری ( کار با دستگاه نقطه گذاری )

حجاری خان تختی سلماس

جهانگردی
حجاری خان تختی سلماس در ۷۶ کیلومتری جاده ارومیه سلماس در روستایی به نام خان تختی قراردارد که در ارتفاعات مشرف به جاده ، بر روی قطعه سنگ صاف و بزرگی، نقوش حج...

آموزش گوهر تراشی | سنگ تراشی | هنر حجاری ( استفاده از دستگاه نقطه گذاری )

آموزشی
آموزش گوهر تراشی | سنگ تراشی | هنر حجاری ( استفاده از دستگاه نقطه گذاری )

آموزش گوهر تراشی | سنگ تراشی | هنر حجاری ( انتقال الگو بر روی سنگ )

آموزشی
آموزش گوهر تراشی | سنگ تراشی | هنر حجاری ( انتقال الگو بر روی سنگ )

آموزش سنگ تراشی | حجاری | تراش سنگ قیمتی | گوهرتراشی ( تراش صورت مجسمه )

هنری
آموزش سنگ تراشی | حجاری | تراش سنگ قیمتی | گوهرتراشی ( تراش صورت مجسمه )

آموزش سنگ تراشی | حجاری | تراش سنگ قیمتی | گوهرتراشی ( نحوه انتقال الگو )

هنری
آموزش سنگ تراشی | حجاری | تراش سنگ قیمتی | گوهرتراشی ( نحوه انتقال الگو )

آموزش سنگ تراشی | حجاری | تراش سنگ قیمتی | گوهرتراشی ( تراش دست مجسمه )

هنری
آموزش سنگ تراشی | حجاری | تراش سنگ قیمتی | گوهرتراشی ( تراش دست مجسمه )

آموزش حجاری | سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهر تراشی ( قلم پنوماتیک ) 02128423118

هنری
آموزش حجاری | سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهر تراشی ( قلم پنوماتیک ) 02128423118

آموزش حجاری | سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهر تراشی ( حکاکی گل رز ) 02128423118

هنری
آموزش حجاری | سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهر تراشی ( حکاکی گل رز ) 02128423118

آموزش حجاری | سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهر تراشی ( حکاکی حروف انگلیسی )

هنری
آموزش حجاری | سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهر تراشی ( حکاکی حروف انگلیسی )

آموزش حجاری | سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهر تراشی ( حکاکی گل رز )

هنری
آموزش حجاری | سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهر تراشی ( حکاکی گل رز )

آموزش حجاری | سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهر تراشی ( قلم پنوماتیک )

هنری
آموزش حجاری | سنگ تراشی | تراش سنگ | گوهر تراشی ( قلم پنوماتیک )
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال