دهم انسانی - صدادانلود


دهم انسانی

تدریس بخش آخر تمرین های درس 2 عربی (((((((((دوازدهم انسانی))))))))))))

آموزشی
تدریس بخش آخر تمرین های درس 2 عربی (((((((((دوازدهم انسانی))))))))))))

درس هفتم تاریخ یازدهم انسانی- بخش اول

آموزشی
درس هفتم تاریخ یازدهم انسانی- بخش اول

درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش چهاردهم

آموزشی
درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش چهاردهم

درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش پانزدهم

آموزشی
درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش پانزدهم

درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش شانزدهم

آموزشی
درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش شانزدهم

درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش دوازدهم

آموزشی
درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش دوازدهم

درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش سیزدهم

آموزشی
درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش سیزدهم

درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش یازدهم

آموزشی
درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش یازدهم

درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش هشتم

آموزشی
درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش هشتم

درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش هفتم

آموزشی
درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش هفتم

درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش اول

آموزشی
درس اول عربی دوازدهم انسانی (من الأشعار الْمَنسوبَة إلی الإمام علی) بخش اول

10. حل معادله درجه دوم به روش کلی (دلتا) ریاضیات دهم انسانی محمد یاسین زارع

آموزشی
فصل اول ریاضی و آمار 1 درس دوم. (قسمت 5) مبحث حل معادله درجه دوم به روش کلی (دلتا)

9. حل معادله درجه دوم به روش مربع کامل ریاضیات دهم انسانی محمد یاسین زارع

آموزشی
فصل اول ریاضی و آمار 1 درس دوم. (قسمت 4) مبحث حل معادله درجه دوم به روش مربع کامل

8. حل معادله درجه دوم به روش ریشه گیری ریاضیات دهم انسانی محمد یاسین زارع

آموزشی
فصل اول ریاضی و آمار 1 درس دوم. (قسمت3) مبحث حل معادله درجه دوم به روش ریشه گیری

تحلیل آزمون قلم چی درس ریاضی دوازدهم انسانی بخش دهم 5 آذر 1400 قسمت دوم

آموزشی
تحلیل آزمون قلم چی درس ریاضی دوازدهم انسانی بخش دهم 5 آذر 1400 قسمت دوم

چرخه آمار ریاضی دوازدهم انسانی فصل 1 جلسه 17 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
چرخه آمار ریاضی دوازدهم انسانی . دقت کنید این جلسه دوم این درس است اما جلسه 16 فصل اول محسوب می شود .

حل تمرین ریاضی یازدهم انسانی فصل اول جلسه ۷

آموزشی
مجموعه ویدیوهای تدریس خط به خط ریاضی یازدهم انسانی مهندس خارکن با هدف آموزشی کامل و بدون نیاز به هیچ کتاب کمک درسی یا معلم خصوصی به تدریس تمام جزئیات کتاب در...

ریاضی و آمار3 -دوازدهم انسانی-درس سوم-یادآوری-کادرکلاس ص35تا39-خانم فرمانی

آموزشی
ریاضی و آمار3 -دوازدهم انسانی-درس سوم-یادآوری-کادرکلاس ص35تا39-خانم فرمانی

ریاضی و آمار1 - دهم انسانی-درس دوم - حل معادله درجه دوم ص 20 و 21-خانم فرمانی

آموزشی
ریاضی و آمار1 - دهم انسانی-درس دوم - حل معادله درجه دوم ص 20 و 21-خانم فرمانی

ریاضی و آمار 3 - دوازدهم انسانی-درس سوم - تمرین ص 43 سوال 1 تا 6- خانم فرمانی

آموزشی
ریاضی و آمار 3 - دوازدهم انسانی-درس سوم - تمرین ص 43 سوال 1 تا 6- خانم فرمانی

ریاضی و آمار 3 - دوازدهم انسانی-درس سوم - تمرین ص 43 سوال 7-خانم فرمانی

آموزشی
ریاضی و آمار 3 - دوازدهم انسانی-درس سوم - تمرین ص 43 سوال 7-خانم فرمانی

حل تستی از مبحث معادله درجه دوم(تست۵۵دفترچه دهم انسانی آزمون قلم چی۲۱آبان)

آموزشی
جهت عضویت رایگان در گروه آموزشی۱۰۰درصد به شماره واتساپ ۰۹۰۱۲۴۳۹۲۸۰پیام دهید.

عربی دوازدهم انسانی درس اول ، تمرین

آموزشی
عربی دوازدهم انسانی درس اول ، تمرین

ریاضیات دهم انسانی درس به درس

آموزشی
سلام دوستان من از به بعد هر سری وقت کنم کلیپ هایی درسی براون می زارم پس خوب درس هاتون رو بخونید و موفق باشید

آزمون 5 : تجزیه عبارات جبری و اتحاد ها در حل معادلات درجه 2 - ریاضی دهم انسانی

آموزشی
آزمون 5 : تجزیه عبارات جبری و اتحاد ها در حل معادلات درجه 2 - ریاضی دهم انسانی

ریاضی و آمار2، یازدهم انسانی، فصل اول قسمت سوم، ترکیب شرطی و دو شرطی

آموزشی
ریاضی و آمار2، یازدهم انسانی، فصل اول قسمت سوم، ترکیب شرطی و دو شرطی

قواعدحال درس دوم عربی دوازدهم انسانی

آموزشی
قواعدحال درس دوم عربی دوازدهم انسانی

چرخه آمار ریاضی دوازدهم انسانی فصل 1 جلسه 16 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
چرخه آمار ریاضی دوازدهم انسانی . دقت کنید این جلسه اول این درس است اما جلسه 16 فصل اول محسوب می شود .

فعالیت فنون اقناع(کاریزما)-متین صادقی-کلاس دهم انسانی مدرسه شهید اژه ای ۱

آموزشی
فعالیت فنون اقناع متین صادقی کلاس دهم انسانی دبیرستان شهید اژه ای ۱ اصفهان دوره دوم در خدمت شما هستیم با فن کاریزما

ریاضی یازدهم انسانی (توابع قدر مطلق صفحه 40)

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی (توابع قدر مطلق صفحه 40)

آموزش ریاضی یازدهم انسانی(انواع تابع- تابع همانی)

آموزشی
مدرس نداکریمی- کارشناس آموزش ریاضی- کارشناس ارشد ریاضی کاربردی- دبیر رسمی آموزش و پرورش

تدریس درس هفتم دین و زندگی دهم انسانی، مدرس: بتول احمدی، بوشهر - دشتی

آموزشی
تدریس درس هفتم دین و زندگی دهم انسانی، مدرس: بتول احمدی، بوشهر - دشتی

آموزش ریاضی یازدهم انسانی(انواع تابع-تابع ثابت)

آموزشی
مدرس نداکریمی-کارشناس آموزش ریاضی- کارشناس ارشد ریاضی کاربردی- دبیر رسمی آموزش و پرورش

ریاضی آمار ۳ پایه دوازدهم انسانی / مدرس مهدی لقمانی

آموزشی
حل تمرینات درس دوم از فصل اول درس ریاضی آمار ۳ پایه دوازدهم انسانی قسمت اول/ مدرس مهدی لقمانی

تدریس ریاضی دهم انسانی فصل اول جلسه ۳

آموزشی
مجموعه ویدیوهای خط به خط کتاب درسی ریاضی دهم انسانی مهندس خارکن با تدریس کامل و مفهومی کتاب درسی ریاضی دهم انسانی و حل تمام تمرین ها و مثال ها و نمونه سوالات...

ریاضی دهم انسانی و معارف درس دوم بخش 13 (روش های تکمیلی حل معادلات درجه دوم)

آموزشی
ریاضی دهم انسانی و معارف درس دوم بخش 13 (روش های تکمیلی حل معادلات درجه دوم)

درس چهارم تاریخ دهم انسانی-بخش اول

آموزشی
مدرس: نازنین آذرنیو با دنبال کردن ما در آپارات به فیلم های بیشتری دسترسی پیدا کنید...️

درس دوم جغرافیای دوازدهم انسانی- بخش چهارم

آموزشی
مدرس: نازنین آذرنیو با دنبال کردن ما در آپارات به فیلم های بیشتری دسترسی پیدا کنید...️

مثلث خیام ریاضی دوازدهم انسانی مدرس نادره حمیدی جزوه خانم صفار

آموزشی
مدرس: دکتر نادره حمیدی ، معلم نمونه ، سرگروه ریاضی ، مولف کتاب آموزش ریاضی با شعر ، پژوهشگر برتر استان. تدریس کامل، کوتاه و جذاب مبحث مثلث خیام درس دوم فص...

آموزش ریاضی یازدهم انسانی(تابع )

آموزشی
مدرس نداکریمی- کارشناس آموزش ریاضی- کارشناس ارشد ریاضی کاربردی-دبیر رسمی آموزش پرورش

آموزش ریاضی دهم انسانی(معادلات گویا- درس۳- قسمت۲)

آموزشی
مدرس نداکریمی- کارشناس آموزش ریاضی- کارشناس ارشد ریاضی کاربردی- دبیر رسمی آموزش و پرورش

تدریس ریاضی یازدهم انسانی فصل اول جلسه۵

آموزشی
در جلسه ۵ از سری ویدیوهای تدریس خط به خط کتاب درسی ریاضی یازدهم انسانی به مفهوم ترکیب دو شرطی با حل مثال های مختلف می پردازیم. در این ویدیوهای تمام مثال ها و...

آموزش عربی دوازدهم انسانی

آموزشی
آموزش عربی دوازدهم انسانی

ریاضی یازدهم انسانی صفحه 23 آموزش تابع از روی نمودار

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی صفحه 23 آموزش تابع از روی نمودار

تدریس درس 4 عربی یازدهم انسانی

آموزشی
تدریس درس 4 عربی یازدهم انسانی

ریاضی دهم انسانی فصل اول درس دوم قسمت دو

آموزشی
ریاضی دهم انسانی فصل اول درس دو قسمت دوم حل معادله درجه دو به روش مربع کامل

روش تست ریاضی یازدهم انسانی

آموزشی
روش تست ریاضی یازدهم انسانی

سوال 88 آزمون قلمچی 7 آبان ریاضی دوازدهم انسانی

آموزشی
سوال 88 آزمون قلمچی 7 آبان ریاضی دوازدهم انسانی
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال