دوازدهم تجربی - صدادانلود


دوازدهم تجربی

قسمت دوم فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی ، طیف پیوسته و گسسته ، معادله بالمر و رید

آموزشی
قسمت دوم فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی ، طیف پیوسته و گسسته ، معادله بالمر و رید

ریاضی دوازدهم تجربی _فصل ۶_دایره _قسمت سوم

آموزشی
ریاضی دوازدهم تجربی _مقاطع مخروطی _فصل ۶_دایره _قسمت سوم_صالحی بابادی دبیر ریاضی ناحیه ۳ اهواز

دایره_فصل۶_قسمت اول _ریاصی دوازدهم تجربی

آموزشی
ریاضی دوازدهم تجربی _فصل ۶_مقاطع مخروطی_دایره_قسمت اول _صالحی بابادی دبیر ریاضی ناحیه ۳ اهواز

تدریس زیست دوازدهم تجربی مبحث: مروری بر گفتار3 فصل7 دوازدهم جناب آقای معصومی

آموزشی
تدریس زیست دوازدهم تجربی مبحث: مروری بر گفتار3 فصل7 دوازدهم جناب آقای معصومی

حل آزمون نهایی ریاضی (3) دوازدهم تجربی دی ماه 99(مبحث احتمال)

آموزشی
حل آزمون نهایی ریاضی (3) دوازدهم تجربی دی ماه 99(مبحث احتمال)

اعلموا - حروف مشبه بالفعل (2) - لا نفی جنس - دوازدهم تجربی ریاضی انسانی

آموزشی
اعلموا - حروف مشبه بالفعل (2) - لا نفی جنس - دوازدهم تجربی ریاضی انسانی - استاد راستی

تحلیل آزمون 20 فروردین 1400 قلم چی پایه دوازدهم تجربی- بخش 2

آموزشی
تحلیل آزمون 20 فروردین 1400 قلم چی پایه دوازدهم تجربی- بخش 2

کتاب ریاضی دوازدهم تجربی سری سیر تا پیاز

آموزشی
کتاب ریاضی دوازدهم تجربی سری سیر تا پیاز

کتاب سیر تا پیاز فیزیک دوازدهم تجربی

آموزشی
کتاب سیر تا پیاز فیزیک دوازدهم تجربی

تحلیل آزمون 20 فروردین 1400 قلم چی پایه دوازدهم تجربی- بخش 1

آموزشی
تحلیل آزمون 20 فروردین 1400 قلم چی پایه دوازدهم تجربی- بخش 1

تمارین الدرس الثالث (اسلوب استثنا) - دوازدهم تجربی

آموزشی
تمارین الدرس الثالث (اسلوب استثنا) - دوازدهم تجربی - استاد محمد وحید درانی نژاد

اعلموا الدرس الثالث (اسلوب استثنا) دوازدهم تجربی

آموزشی
اعلموا الدرس الثالث (اسلوب استثنا) دوازدهم تجربی - استاد محمد وحید درانی نژاد

ترجمه متن الدرس الثانی (المکة المکرمة و المدینة المنورة) - دوازدهم تجربی

آموزشی
ترجمه متن الدرس الثانی (المکة المکرمة و المدینة المنورة) - دوازدهم تجربی

تمارین الدرس الثانی (الحال) دوازدهم تجربی

آموزشی
تمارین الدرس الثانی (الحال) دوازدهم تجربی - استاد محمد وحید درانی نژاد

تدریس اعلموا - الدرس الثانی (الحال) - دوازدهم تجربی

آموزشی
تدریس اعلموا - الدرس الثانی (الحال) - دوازدهم تجربی - استاد محمد وحید درانی نژاد

حل تمرین صفحه ۱۴۸ فصل احتمال ریاضی۳ پایه دوازدهم تجربی

آموزشی
در این ویدیو تمرین های صفحه ۱۴۸ فصل احتمال ریاضی۳ پایه دوازدهم تجربی با توضیحات کامل حل شده اند.

زیست شناسی 3/ دوازدهم تجربی/ فصل هفتم/ گفتار سوم/ قسمت اول/ خانم یعقوبی

آموزشی
زیست شناسی 3/ دوازدهم تجربی/ فصل هفتم/ گفتار سوم/ قسمت اول/ خانم یعقوبی

تدریس ریاضی دوازدهم تجربی فصل حد جلسه ۲

آموزشی
تدریس ریاضی دوازدهم تجربی فصل حد جلسه ۲

ریاضی دوازدهم تجربی-حد بی نهایت

آموزشی
همانطور که مستحضرید مبحث حد با توجه به کرونا در خیلی از مدارس در سال یازدهم تدریس نشد پس طبیعیتا خیلی از دانش آموزان در این مبحث دچار مشکل اند.پس خیلی راحت ...

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی رابطه شتاب و مکان

آموزشی
بخش سوم فصل 3 فیزیک دوازدهم، رابطه شتاب و مکان با تدریس زهرا میرزائیان

فیزیک دوازدهم تجربی حل تمرینهای دوره ای فصل3حرکت نوسانی قسمت دوم آقای میرنوری

آموزشی
تدریس فیزیک دوازدهم تجربی - مبحث:حل تمرینهای دوره ای فصل سوم فیزیک3دوازدهم، حرکت نوسانی - قسمت دوم- جناب آقای میرنوری

ریاضی دوازدهم تجربی | فصل چهارم | درس اول | تعریف مشتق

آموزشی
در این ویدیو با استفاده از شیب خطوط قاطع یک منحنی، شیب خط مماس بر آن منحنی و در نتیجه مشتق یک تابع را تعریف می کنیم.

زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل4 گفتار2 بخش 4

آموزشی
زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل4 گفتار2 بخش 4

تحلیل آزمون 28 آذر ۹۹ پایه دوازدهم تجربی قسمت اول

آموزشی
تحلیل آزمون 28 آذر ۹۹ پایه دوازدهم تجربی قسمت اول

شیمی دوازدهم تجربی استاد مصطفایی _ برقکافت نمک محلول و سلول نور الکتروشیمیایی

آموزشی
شیمی دوازدهم تجربی استاد مصطفایی الکتروشیمی_ برقکافت نمک محلول و سلول نور الکتروشیمیایی نمونه درخشنده صراف یزد

زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل4 گفتار1 بخش 2

آموزشی
زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل4 گفتار1 بخش 2

زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل4 گفتار1 بخش 3

آموزشی
زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل4 گفتار1 بخش 3

میلاد حیدری معادله ضمنی دایره دوازدهم تجربی و ریاضی ریاضی سه و هندسه سه

آموزشی
تدریس استثنایی معادله ضمنی دایره تشریحی و تستی ، قابل استفاده برای بچه های دوازدهم تجربی و ریاضی ، ریاضی 3 و هندسه 3

دوازدهم تجربی -مبحث حد-ویژه امتحان نهایی

آموزشی
یکی از ساده ترین و در عین حال نمره آورترین قسمت های ریاضی 12 ،مبحث حد است .در این ویدئو شما با بهره گیری از روش های عالی و ساده به آموزش این مبحث می پردازید

نمونه سوال معادله مکان زمان فصل سوم فیزیک دوازدهم تجربی

آموزشی
نمونه سوال معادله مکان زمان فصل سوم فیزیک دوازدهم تجربی مدرس طیبه شفیعی

زیست دوازدهم تجربی مبحث: فصل یک سال یازدهم سیستم عصبی بخش2 جناب آقای معصومی

آموزشی
تدریس زیست دوازدهم تجربی مبحث: فصل یک سال یازدهم سیستم عصبی بخش2 جناب آقای معصومی

زیست دوازدهم تجربی فصل یک سال یازدهم سیستم عصبی بخش2 آقای معصومی

آموزشی
تدریس زیست دوازدهم تجربی مبحث: فصل یک سال یازدهم سیستم عصبی بخش2 جناب آقای معصومی

تدریس ریاضی دوازدهم تجربی مبحث: فصل سوم بخش پذیری چندجمله ای بخش1 جناب آقای کیا

آموزشی
ریاضی دوازدهم تجربی مبحث: فصل سوم بخش پذیری چندجمله ای بخش1 جناب آقای کیا

زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل3 گفتار1 بخش3

آموزشی
زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل3 گفتار1 بخش3

زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل3 گفتار2 بخش1

آموزشی
زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل3 گفتار2 بخش1

زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل3 گفتار2 بخش2

آموزشی
زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل3 گفتار2 بخش2

تابع جزئ صحیح در چند نقطه مشتق پذیر نیست - حسابان 2 و دوازدهم تجربی

آموزشی
تابع جزئ صحیح در چند نقطه مشتق پذیر نیست - حسابان 2 و دوازدهم تجربی

سوالات اکسترمم نسبی وابسته به تعریف - حسابان 2 و دوازدهم تجربی

آموزشی
سوالات اکسترمم نسبی وابسته به تعریف - حسابان 2 و دوازدهم تجربی

کاربرد مشتق - حسابان 2 و دوازدهم تجربی

آموزشی
کاربرد مشتق - حسابان 2 و دوازدهم تجربی

زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل3 گفتار1 بخش1

آموزشی
زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل3 گفتار1 بخش1

زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل2 گفتار3 بخش 1

آموزشی
زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل2 گفتار3 بخش 1

زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل2 گفتار3 بخش 2

آموزشی
زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل2 گفتار3 بخش 2

زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل2 گفتار3 بخش 3

آموزشی
زیست شناسی3 دوازدهم تجربی فصل2 گفتار3 بخش 3

فیزیک امیر مسعودی - دینامیک- دوازدهم تجربی

آموزشی
فیزیک امیر مسعودی - دینامیک- دوازدهم تجربی

ریاضی دوازدهم تجربی فصل دوم مثلثات جلسه یادآوری

آموزشی
ریاضی دوازدهم تجربی فصل دوم مثلثات جلسه یادآوری

تدریس زیست شناسی دوازدهم تجربی - جلسه پانزدهم(ف2-ج8) - رضا فخرآبادی

آموزشی
تدریس زیست شناسی دوازدهم تجربی - جلسه پانزدهم(فصل دوم جلسه هشتم(پایان فصل دوم)) - رضا فخرآبادی

ریاضی 3- دوازدهم تجربی- مثلثات- نسبت های دوبرابر کمان - دکتر سیفی

آموزشی
نسبت های مثلثاتی دوبرابر کمان و ارتباط آن ها با کمان داده شده و تست ها و مسائل آن را بررسی خواهیم کرد. ابتدا فرمول ها و روابط دوبرابر کمان را بیان می کنیم و ...

زیست شناسی ۳ ( دوازدهم تجربی ) - فصل اول گفتار 1

آموزشی
تدریس ساده و روان برای یادگیری مفهومی زیست شناسی ۳ ( دوازدهم رشته تجربی ) مدرس: محمد حسنی
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال