سوم ابتدایی - صدادانلود


سوم ابتدایی

درس دوم اجتماعی سوم ابتدایی من بزرگتر شده ام/ سبحان نظری

آموزشی
توضیح درس دوم اجتماعی من بزرگتر شده ام صفحه ۴ و ۵ توسط دانش آموز سبحان نظری به وسیله عکس

قرآن - روانخوانی سوره ی جمعه - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای مجید شفیعی نسب

آموزشی
تدریس توسط آقای مجید شفیعی نسب - قرآن - روانخوانی سوره ی جمعه - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

ژیمناستیک - حرکات بدنسازی با صندلی (17) پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای قاسم رودکی

آموزشی
ژیمناستیک - حرکات بدنسازی با صندلی (17) پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای قاسم رودکی

فيلم تدریس کامل صفحه ۳۳روز سیزدهم قرآن پایه سوم ابتدایی سال۲۰۲۲

آموزشی
فيلم تدریس کامل صفحه ۳۳روز سیزدهم قرآن پایه سوم ابتدایی سال۲۰۲۲

قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز بیست و سوم - سوره سبأ

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز بیست و سوم - سوره سبأ

کلمات مهم درس بوی نرگس، فارسی سوم ابتدایی ، تقویت املا ، تقویت حافظه دیداری

آموزشی
کلمات مهم درس بوی نرگس فارسی سوم ابتدایی ، تقویت املا ، تقویت حافظه دیداری

آموزش زبان انگلیسی (19) - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای مجید سخنگو

آموزشی
تدریس توسط آقای مجید سخنگو - آموزش زبان انگلیسی (19) - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

مطالعات اجتماعی - درس نهم - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای حسین مرادی

آموزشی
تدریس توسط آقای حسین مرادی - مطالعات اجتماعی - درس نهم - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

علوم - زندگی ما و آب - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای حسین مرادی

آموزشی
تدریس توسط آقای حسین مرادی - علوم - زندگی ما و آب - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی - درس دهم: نیازهای خانواده - ترانه مشاغل

آموزشی
مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی - درس دهم: نیازهای خانواده - ترانه مشاغل عمو پورنگ

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی - درس دهم - نیازهای خانواده - مهارت های زندگی

آموزشی
مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی - درس دهم - نیازهای خانواده - مهارت های زندگی: مگه پول علف خرسه؟

ریاضی سوم ابتدایی صفحه ی 49 کاربرد کسر در اندازه گیری

آموزشی
ریاضی سوم ابتدایی صفحه ی 49 - کاربرد کسر در اندازه گیری - مدرسه ی شهید احمدی روشن - ناحیه 1 تبریز - حسین زبردست

قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز بیست و دوم - سوره ی شعراء

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز بیست و دوم - سوره ی شعراء

ریاضی - کاربرد کسر در اندازه گیری - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای حسین مرادی

آموزشی
تدریس توسط آقای حسین مرادی - ریاضی - کاربرد کسر در اندازه گیری - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

فارسی سوم ابتدایی - درس ششم: فداکاران - هم معنی - مخالف - هم خانواده

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: فارسی سوم ابتدایی - درس ششم: فداکاران - هم معنی - مخالف - هم خانواده

فيلم تدریس تخصصی و کامل صفحه ۵۲ریاضی پایه سوم ابتدایی سال۲۰۲۲

آموزشی
فيلم تدریس تخصصی و کامل صفحه ۵۲ریاضی پایه سوم ابتدایی سال۲۰۲۲

صفحه 54 ریاضی سوم ابتدایی

آموزشی
صفحه 54 ریاضی سوم ابتدایی

قرآن سوم ابتدایی - روز بیست و یکم - طرح 33 روزه - سوره ی انسان - وقف

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: قرآن سوم ابتدایی - روز بیست و یکم - طرح 33 روزه - سوره ی انسان - وقف - جمله خوانی

ریاضی سوم ابتدایی - فصل سوم: کسر - حل تمرین های صفحه ی 46 و 47

آموزشی
مهتاب نورمحمدی - ریاضی سوم ابتدایی - فصل سوم: کسر - حل تمرین های صفحه ی 46 و 47

آموزش زبان انگلیسی (18) - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای سعید صادقی

آموزشی
تدریس توسط آقای سعید صادقی - آموزش زبان انگلیسی (18) - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

فارسی سوم ابتدایی- درس ششم: فداکاران- ایجاد انگیزه - روخوانی - درک مطلب

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: فارسی سوم ابتدایی- درس ششم: فداکاران- ایجاد انگیزه - روخوانی - درک مطلب

فارسی سوم ابتدایی- درس ششم: فداکاران - ایجاد انگیزه

آموزشی
فارسی سوم ابتدایی- درس ششم: فداکاران - ایجاد انگیزه: برای چه فداکاری کرد؟

کلمات مهم و دارای ارزش املایی پیراهن بهشتی ، فارسی سوم ابتدایی

آموزشی
کلمات مهم و دارای ارزش املایی پیراهن بهشتی فارسی سوم ابتداییدانش آموزان که اشتباهات املایی دارند در بعضی حروف اشتباهات بیشتری دارند این حروف باید تمرین شود ت...

ژیمناستیک - حرکات بدنسازی با صندلی (15) -پایه سوم ابتدایی- مدرس: آقای قاسم رودکی

آموزشی
ژیمناستیک - حرکات بدنسازی با صندلی (15) -پایه سوم ابتدایی- مدرس: آقای قاسم رودکی

درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی سوم ابتدایی ریآموز شماره 8 دوشنبه

آموزشی
درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی سوم ابتدایی ریآموز شماره 8 دوشنبه

اجتماعی سوم ابتدایی درس 8 صفحه ی 24 ، 25 ،26 چرا باهم همکاری می کنیم ؟

آموزشی
اجتماعی سوم ابتدایی درس 8 صفحه ی 24 ، 25 ،26 چرا باهم همکاری می کنیم ؟ مدرسه ی شهید احمدی روشن - ناحیه 1 تبریز - حسین زبردست

قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز بیستم - سوره ی فتح - وقف

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز بیستم - سوره ی فتح - وقف

فيلم تدریس تخصصی و کامل قرآن صفحه ۳۱پایه سوم ابتدایی سال۲۰۲۲

آموزشی
فيلم تدریس تخصصی و کامل قرآن صفحه ۳۱پایه سوم ابتدایی سال۲۰۲۲

فارسی - آموزش کلمات هم خانواده - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای حسین مرادی

آموزشی
تدریس توسط آقای حسین مرادی - فارسی - آموزش کلمات هم خانواده - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

فارسی - نگارش هم نویسی کلمه ها - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای حسین مرادی

آموزشی
تدریس توسط آقای حسین مرادی - فارسی - نگارش هم نویسی کلمه ها - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

علوم سوم ابتدایی - درس پنجم: آب ماده ی باارزش - مهارت های زندگی: هفت روز بی آبی

آموزشی
علوم سوم ابتدایی - درس پنجم: آب ماده ی باارزش - مهارت های زندگی: هفت روز بی‌آبی

ریاضی سوم ابتدایی کسر صفحه ی 46

آموزشی
ریاضی سوم ابتدایی صفحه ی 46 کسر - مدرسه ی شهید احمدی روشن - ناحیه 1 تبریز

قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز نوزدهم - حروف ناخوانا

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز نوزدهم - حروف ناخوانا

فارسی سوم ابتدایی - درس پنجم - بیاموز و بگو - زمان حال

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: فارسی سوم ابتدایی - درس پنجم - بیاموز و بگو - زمان حال

علوم - آب مادّه ی با ارزش - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای حسین مرادی

آموزشی
تدریس توسط آقای حسین مرادی - علوم - آب مادّه ی با ارزش - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

آموزش قرآن سوم ابتدایی روز دوازدهم صفحه ی 32

آموزشی
آموزش قرآن سوم ابتدایی روز دوازدهم صفحه ی 32 - مدرسه ی شهید احمدی روشن - ناحیه 1 تبریز

هدیه های آسمان - روز دهم - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای مجید شفیعی نسب

آموزشی
تدریس توسط آقای مجید شفیعی نسب - هدیه های آسمان - روز دهم - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

ریاضی - مفهوم کسر و اجزای آن - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای حسین مرادی

آموزشی
تدریس توسط آقای حسین مرادی - ریاضی - مفهوم کسر و اجزای آن - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز هجدهم - حروف ناخوانا

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز هجدهم - حروف ناخوانا

فارسی سوم ابتدایی - درس پنجم: بلدرچین و برزگر - واژه آموزی - هم نویسه

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: فارسی سوم ابتدایی - درس پنجم: بلدرچین و برزگر - واژه آموزی - هم نویسه

فارسی - روانخوانی مثَل و درس پنجم - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای حسین مرادی

آموزشی
تدریس توسط آقای حسین مرادی - فارسی - روانخوانی مثَل و درس پنجم - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

آموزش زبان انگلیسی (17) - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای سعید صادقی

آموزشی
تدریس توسط آقای سعید صادقی - آموزش زبان انگلیسی (17) - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

فارسی سوم ابتدایی- درس پنجم: بلدرچین و برزگر - هم خانواده - هم معنی - مخالف

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: فارسی سوم ابتدایی- درس پنجم: بلدرچین و برزگر - هم خانواده - هم معنی - مخالف

قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز هفدهم - حروف ناخوانا - والی

آموزشی
مهتاب نورمحمدی: قرآن سوم ابتدایی - طرح 33 روزه - روز هفدهم - حروف ناخوانا - والی

روز دهم درس پنجم هدیه های آسمانی سوم ابتدایی

آموزشی
مدرس خانم مطهره فولادی می باشد. استفاده از این ویدیو به هر نحوی بدون ذکر منبع شرعا جایز نمی باشد.

آموزش فارسی پایه سوم ابتدایی درس 3 قسمت 2

آموزشی
آموزش فارسی پایه سوم ابتدایی درس 3 قسمت 2

آموزش فارسی پایه سوم ابتدایی درس 7 قسمت 1 اصلاحیه 1400

آموزشی
آموزش فارسی پایه سوم ابتدایی درس 7 قسمت 1 اصلاحیه 1400

آموزش فارسی پایه سوم ابتدایی درس 7 قسمت 2 اصلاحیه 1400

آموزشی
آموزش فارسی پایه سوم ابتدایی درس 7 قسمت 2 اصلاحیه 1400
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال