فنی و حرفه ای - صدادانلود


فنی و حرفه ای

آشنایی با منو بار در گوگل ارث قسمت اول (مرکز فنی و حرفه ای خواهران خرم آباد)

آموزشی
آشنایی با منو بار در گوگل ارث قسمت اول (مرکز فنی و حرفه ای خواهران خرم آباد)

نمونه سوالات رایانه کار ICDL درجه 2 فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات رایانه کار ICDL درجه 2 فنی و حرفه ای

نمونه سوالات رایانه کار ICDL فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات رایانه کار ICDL فنی و حرفه ای

نمونه سوالات گردشگری عمومی فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات گردشگری عمومی فنی و حرفه ای

معرفی انواع فیوزها ( کارگاه مهارت آموزی برق فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی )

آموزشی
معرفی انواع فیوزها ( کارگاه مهارت آموزی برق فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی )

معرفی کارگاه قنادی و شیری پزی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی

آموزشی
معرفی کارگاه قنادی و شیری پزی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی

معرفی کارگاه مهارت آموزی آشپزی آموزش فنی و حرفه ای در استان آذربایجان شرقی

آموزشی
معرفی کارگاه مهارت آموزی آشپزی آموزش فنی و حرفه ای در استان آذربایجان شرقی

معرفی کارگاه نانو در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

آموزشی
معرفی کارگاه نانو در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

نمونه سوالات نقشه درجه 2 فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات نقشه درجه 2 فنی و حرفه ای

نمونه سوالات ابزار دقیق فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات ابزار دقیق فنی و حرفه ای

نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتوری فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتوری فنی و حرفه ای

نمونه سوالات معرق کارکاشی و سرامیک فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات معرق کارکاشی و سرامیک فنی و حرفه ای

نمونه سوالات دریل و اره کار فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

آموزشی
نمونه سوالات دریل و اره کار فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

نمونه سوالات تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 فنی و حرفه ای

نمونه سوالات تنظیم موتور (تون اپ) فنی و حرفه ای جامع ترین آزمون

آموزشی
نمونه سوالات تنظیم موتور (تون اپ) فنی و حرفه ای جامع ترین آزمون

نمونه سوالات بازرس فنی جوش فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات بازرس فنی جوش فنی و حرفه ای

نمونه سوالات تعمیرکاروسایل گازسوز فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات تعمیرکاروسایل گازسوز فنی و حرفه ای

ساختمان داده - جلسه 10 - مهندس عادلی نیا - دانشگاه فنی و حرفه ای شمسی پور

علم و تکنولوژی
ساختمان داده - جلسه 10 - مهندس عادلی نیا - دانشگاه فنی و حرفه ای شمسی پور

هنرستان فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد شاهین شهر

آموزشی
هنرستان فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد شاهین شهر

نمونه سوالات برقکارصنعتی درجه 2 فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات برقکارصنعتی درجه 2 فنی و حرفه ای

نمونه سوالات مونتاژ و نصاب تابلو برق فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات مونتاژ و نصاب تابلو برق فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کابینت ساز فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات کابینت ساز فنی و حرفه ای

نمونه سوالات تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه1 فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه1 فنی و حرفه ای

نمونه سوالات اتومکانیک درجه 2 فنی و حرفه ای | تعمیرکار اتومبیل های سواری

آموزشی
نمونه سوالات اتومکانیک درجه 2 فنی و حرفه ای | تعمیرکار اتومبیل های سواری

نمونه سوالات تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ETABS فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ETABS فنی و حرفه ای

نمونه سوالات برقکارساختمان درجه 1 فنی و حرفه ای |پرتکرار ترین سوالات

آموزشی
نمونه سوالات برقکارساختمان درجه 1 فنی و حرفه ای |پرتکرار ترین سوالات

ساختمان داده - جلسه 9 - مهندس عادلی نیا - دانشگاه فنی و حرفه ای شمسی پور

علم و تکنولوژی
ساختمان داده - جلسه 9 - مهندس عادلی نیا - دانشگاه فنی و حرفه ای شمسی پور

نمونه سوالات ادواری قلاب بافی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات پرتکرار

آموزشی
نمونه سوالات ادواری قلاب بافی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات پرتکرار

نمونه سوالات نقاشی روی چوب فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات فن اپ

آموزشی
نمونه سوالات نقاشی روی چوب فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات فن اپ

سوالات رفوگر مقدماتی قالی فنی و حرفه ای | سوالات پرتکرار

آموزشی
سوالات رفوگر مقدماتی قالی فنی و حرفه ای | سوالات پرتکرار

نمونه سوالات پته دوزی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات همراه باجواب

آموزشی
نمونه سوالات پته دوزی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات همراه باجواب

سوالات نقاشی روی سفال فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

آموزشی
سوالات نقاشی روی سفال فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

نمونه سوالات شبه قالی _فرشینه فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

آموزشی
نمونه سوالات شبه قالی _فرشینه فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

سوالات نقاشی بالعاب کاشی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

آموزشی
سوالات نقاشی بالعاب کاشی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

سوالات سرمه دوزی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات رایگان

آموزشی
سوالات سرمه دوزی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات رایگان

سوالات قلاب باف فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

آموزشی
سوالات قلاب باف فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

نمونه سوالات سرمه دوزی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

آموزشی
نمونه سوالات سرمه دوزی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

نمونه سوالات نمدی دست دوز فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات رایگان

آموزشی
نمونه سوالات نمدی دست دوز فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات رایگان

نمونه سوالات مرصع کارفنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

آموزشی
نمونه سوالات مرصع کارفنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات

نمونه سوالات سازنده زیور آلات چوبی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات رایگان

آموزشی
در این ویدیو سوال زیور آلات چوبی فنی و حرفه ای مورد بررسی قرار دادیم کافی است که به راحتی ثبت نام نمایید و وارد این لینک شوید تا به آزمون را یگان دسترسی داشت...

سوالات معرق کار چرم فنی و حرفه ای | جدید ترین سوالات رایگان

آموزشی
سوالات معرق کار چرم فنی و حرفه ای | جدید ترین سوالات رایگان

سوالات گوهرتراش - سنگ تراش قیمتی فنی و حرفه ای

آموزشی
سوالات سنگ تراش و گوهرتراش فنی وحرفه ای همراه با جواب و پاسخنامه _صدورکارنامه در این بخش ازآموزش نمونه سوالات مورد بررسی قرار دادیم تابتوانید به راجتی گواهین...

نمونه سوالات گلیم بافی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات رایگان

آموزشی
نمونه سوالات گلیم بافی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات رایگان

نمونه سوالات طلا و جواهر سازی فنی و حرفه ای

آموزشی
نمونه سوالات طلا و جواهر سازی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کیف دوزی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات رایگان

آموزشی
نمونه سوالات کیف دوزی فنی و حرفه ای | جامع ترین سوالات رایگان

جامع ترین نمونه سوالات عکاسی دیجیتال فنی و حرفه ای | سوالات پرتکرار طلایی

آموزشی
جامع ترین نمونه سوالات عکاسی دیجیتال فنی و حرفه ای | سوالات پرتکرار طلایی

ساختمان داده - جلسه 8 - مهندس عادلی نیا - دانشگاه فنی و حرفه ای شمسی پور

علم و تکنولوژی
ساختمان داده - جلسه 8 - مهندس عادلی نیا - دانشگاه فنی و حرفه ای شمسی پور

دریافت کارت مهارت[مدرک] قدم به قدم | سوالات فنی و حرفه ای پرتکرار

آموزشی
دریافت کارت مهارت[مدرک] قدم به قدم | سوالات فنی و حرفه ای پرتکرار
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال